پیراهن افتخار استقلال با شماره و اسم مهدی قائدی

Regular price $49.95

پیراهن افتخار استقلال با رنگ سیاه با شماره و اسم مهدی قائدی

سالهای قهرمانی استقلال در آسیا روی این لباس درج شده است