لباس کهکشانی استقلال - مهدی قائدی

Regular price $49.95

لباس کهکشانی استقلال با شماره ۱۰ و اسم مهدی قایدی بازیکن فصل گذشته استقلال